Untitled Page
Om mennesker, medier, kreativitet og teknik i AV-branchen
1982 - 2021
Artikler Kontakt
Gå tilbage

Filmproduktion
November 2006
Triers nye dogmekoncept
Lars von Triers seneste film, Direktøren For Det Hele, er en selvironisk komedie. Men det er også instruktørens - måske lidt krampagtige - forsøg på at skabe en ny slags dogme. Kodeordet er Automavision(R).

- Det var egentlig meningen at jeg skulle hjælpe Lars med et finde noget godt HDV-udstyr til hans nye film, for den skulle laves efter et langt enklere koncept end Dogville og Manderlay, siger Peter Hjort fra Gearless. Han har været teknisk troldmand på alle Lars von Triers film siden 1999 - f.eks. var det ham der skabte den bemærkelsesværdige compositing til Dogville og Mandalay med langt billigere computerudstyr end filmbranchen ellers benytter, og han var dybt involveret i de berømte 100-kameraers sekvenser i Dancer in the Dark.

- I forbindelse med vores HDV-overvejelser kom Lars og jeg til at snakke om Dogme-konceptet. Et af de oprindelige krav fra 1995 var at filmene skulle optages på 35 mm, men det var aldrig blevet ført ud i livet. Derfor endte det med at Direktøren For Det Hele blev optaget på fuldstændigt umanipuleret 35 mm film!

- Alle optagelser blev lavet i det forhåndenværende lys og uden filtrering, hvad enten de foregik ude eller inde. Vi arbejdede heller ikke med lyssætning i efterarbejdet, så vi sparede DI-processen og fik klippet negativet på gammeldags manér.

- Der er kun lavet en enkelt filtrering for hele filmen, men jeg har været ude og lave målinger i premierebiograferne så vi kan korrigere kopierne efter hver enkelt projektor. På den måde sikrer vi at publikum ser det samme billede uanset om de går i den ene eller den anden af premierebiograferne når Direktøren For Det Hele kommer op den 8. december.

Automavision(R)
Det mest specielle ved Direktøren For Det Hele er imidlertid at den er filmet efter det såkaldte Automavision(R)-princip hvor billedvinkel, beskæring, eksponering og lydniveau indstilles efter et computerstyret tilfældighedsprincip. Scripteren trykkede simpelthen på en knap hvorefter computerskærmen viste et sæt kameraindstillinger. Det var tilladt at trykke igen for at få et andet sæt indstillinger, men forbudt at korrigere tallene manuelt.

- Automavision(R)-formlen er udviklet på basis af en lang række simuleringer i en 3D-model, som programmøren Peter Hartwig har lavet i 3DS Max, forklarer Peter Hjorth. - Det svære var egentlig ikke at lave en formel der generer tal for kameraets indstillinger, men at tilpasse formlen så resultatet hverken blev for vildt eller for ensformigt. Lars endte med at vælge en formel hvor ca. hver 30. indstilling bliver helt skæv, mens resten ligger indenfor det man kunne kalde normalområdet.

Det er dog så som så med det normale i Automavision(R)-princippet, for det omfatter som sagt ikke kun indstilling af billedvinkel og zoom, men opererer også med en tilfældighed i eksponeringen og lydniveau.

Grundindstilling
- Udgangspunktet er en grundindstilling hvor Lars placerede kameraet foran skuespillerne, forklarer Peter Hjorth. Samtidigt blev der foretaget en lysmåling og en indstilling af lydniveauet.

- Kameraet var monteret på en dolly, som Jacob Bonfils havde ombygget så optagevinklen kan forskydes præcist op, ned og til siderne. Vi endte med at sætte en begrænsning på plus/minus 40 cm til siderne og plus/minus 33 cm op/ned, hvorefter dollyen blev udstyret med skalaer så det var let at flytte kameraet efter computerens tal.

Peter Hjort og Lars von Trier foretog også en række eksperimenter med forskellige filmtyper og endte med at vælge kunstlysfilmen Kodak Vision 2 5218 som blev presset et blændetrin til 1000 ISO for at være hurtig nok til location-optagelser. Ud fra den grundlæggende lysmåling var det herefter op til computeren at bestemme den aktuelle eksponering indenfor minus 2/3 og plus 1/1 blænde.

Der sker med andre ord skift i eksponeringen fra klip til klip - ofte mere eller mindre umærkeligt, men ind imellem også med meget tydelige spring fra klar undereksponering til en lige så klar overeksponering. Og da der jo ikke blev foretaget nogen korrektioner i forbindelse med efterarbejdet så fremtræder eksponeringsforskellen med fuld styrke i den færdige biografkopi.

Rekord i filmforbrug
Direktøren For Det Hele kunne optages med et ganske lille filmhold, for der skulle hverken sættes lys, sminkes eller laves kulisser. Alt blev optaget on location hos virksomheden Rambøll i Teknikerbyen, endda mens der fortsat blev arbejdet i de tilstødende kontorer. Så også her demonstrerer Lars von Trier et brud med den (selv)højtidelighed der præger normal filmproduktion.

Tilbage på holdet var instruktør, instruktørassistent, scripter, clapper/loader og tonemester, samt en B-fotograf som indstillede kameraet.

Puritanismen omfattede dog ikke filmforbruget. Rekorden var 4.054 meter film på en enkelt dag hvilket er mere end det dobbelte i forhold til normale spillefilm - og i øvrigt Danmarks-rekord for filmforbrug med et enkelt kamera. Både Kodak og Nordisk Film Postproduction, som stod for fremkaldelse og skanning til digital redigering, var derfor ovenud begejstrede.

Matematikkens skønhed
Lars von Trier havde egentlig også en ide om at klipperen kunne undværes, men i praksis viste det sig at være umuligt.

- Vi forsøgte at styre klipningen efter et tilfældighedsprincip, men det fungerede ikke, forklarer Peter Hjort. - I hvert fald ville det være umuligt at lave en simpel formel der ikke bare gav et skørt resultat.

- Ideen med Automavision(R) er at indstillingerne skal styres efter et matematisk princip, og det smukke ved matematikken opstår jo netop når formlerne gøres så enkle som muligt. Vores Automavision(R)-formel til indstilling af kameraet kan måske virke uoverskuelig for ikke-matematikere, men tro mig, i forbindelse med vores eksperimenter har den været meget større og ikke nær så køn.

Gå tilbage


Peter Hjort har udviklet den matematiske formel som kameraet blev indstillet efter. Han har været med på en lang række af Lars von Triers film via sit firma Gearless der bl.a. beskæftiger sig med compositing.
Klik for større billede

Direktøen For Det Hele er optaget efter et matematisk tilfældighedsprincip. Formlen er skrevet af Esben Bistrup Halvorsen på basis af en række forsøg som Peter Hjort og Lars von Trier foretog - det man i matematikkens verden kalder et empirisk princip.
Klik for større billede

Inden optagelsen af en ny sekvens blev 35 mm kameraet kørt hen foran skuespillerne. Herefter var det op til Automavision(R) at bestemme hvor meget kameraet skulle flyttes op, ned og til siderne, samt hvordan zoom, eksponering og lydniveau skulle indstilles.
Klik for større billede

Læs også
- Lad dog barnet...
> Privacy
> Cookies