Untitled Page
Om mennesker, medier,
kreativitet og teknik i AV-branchen
Forside Artikler Web-TV Nyhedsbrev Kontakt Annoncer/Ads
Gå tilbage

Test: 10EaZy
Februar 2008
Styr på støjen
Der arbejdes for tiden intenst på at få kontrol med lydniveauet i underholdningsindustrien - også selv om lyden udgøres af fed musik. Det danske system 10EaZy fra SG Audio er skabt til jobbet.

Fra februar 2008 vil et EU direktiv om støj på arbejdspladsen også gælde for underholdningsindustrien. Dette er den direkte årsag til udviklingen af et produkt til monitorering og registrering af lydniveauer. EU direktivet hedder 10/EC, deraf produktnavnet 10EaZy. I Danmark har dette direktiv udmøntet sig i Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 63: "Beskyttelse mod udsættelse for støj i forbindelse med arbejdet".

Normalt forbinder man støj med noget, der kommer fra larmende industrimaskiner. Men rent faktisk kan underholdningsindustrien også mønstre en del "støj", for selv om musikken gerne skulle opfattes som vellyd, så kan lydtrykniveauet let være ud over alle grænser. Og ansatte på spillesteder, festivaler og lignende er som alle andre ansatte omfattet af Arbejdsmiljøloven.

Hvordan holder man styr på lyden?
Loven har fastsat en grænse på 85 dB(A) som et gennemsnit over en 8 timers arbejdsdag. Overskrides niveauet, må man kun opholde sig på stedet i kortere tid. Hvis dette ikke kan lade sig gøre må man anvende høreværn. Nu er det sjældent at koncerter varer otte timer, så derfor baserer man sig typisk på et gennemsnit over en kortere periode.

For at holde styr på de faktiske niveauer, må man have noget passende måleudstyr til rådighed. Den slags kan være svært at skaffe, svært at betjene, svært at aflæse, svært at dokumentere osv. Jacob Navne, der har masser af erfaring som lydtekniker i den turnerende del af musikbranchen, har derfor set nødvendigheden af at udvikle et stykke dedikeret måleudstyr, som kan anvendes først og fremmest i underholdningsindustrien.

Simpel opbygning
10EaZy består af en mikrofon, et lydkort og noget PC software. Mikrofonen forbindes vha. BNC til en lille boks, der indeholder den fornødne elektronik. Udgangen herfra forbindes til en PC via USB kabel (PC'en følger ikke med).

Softwaren styrer opsætningen af systemet, og PC'en lægger desuden skærm til den aktuelle visning og sikrer en registrering af de aktuelle lydniveauer.

Den medfølgende trykmikrofon har en lille diameter og er derfor uafhængig af retningen. Den skal blot placeres fri af reflekterende flader, evt. nedhængt i lokalet. Mikrofonen leveres kalibreret til systemet, men kan rekalibreres efter behov med en akustisk kalibrator, der dog ikke leveres med grundsystemet.

10EaZy kan måle alle de størrelser, som omtales i bekendtgørelsen, ikke bare det A vægtede energiækvivalente niveau (Leq), men også det C vægtede spidsniveau. Selvfølgelig måles også de øjeblikkelige RMS værdier. Til live musik har man de senere år typisk anvendt en Leq værdi, der er målt over 5, 10 eller 15 minutter. Her er systemet gearet til at måle helt ned til 3 minuttersværdier. Desuden kan der indstilles en alarm der udløses, hvis man er ved at nærme sig den grænseværdi, man har sat. Den maksimale måletid er 24 timer. Herefter resettes systemet.

Yes MAM
Et særligt display kan vise forholdet mellem en gennemsnitsværdi dannet inden for ca. 30 sekunder og så den valgte grænseværdi, der ikke må overskrides. Det er især i starten af en koncert, at dette mål har betydning, fordi målingen typisk er startet på et tidspunkt, hvor der var stille. Når musikken starter vil Leq værdien derfor være lille og det kan være svært alene på øjebliksværdien at afgøre, om man skal føle sig safe eller sorry. MAM skalaen et godt udtryk for hvor man havner lidt senere. Er skalaen grøn er der ingen fare på færde, og man kan aflæse hvor mange dB ekstra man har at gøre godt med. Er den rød kan man godt holde igen på dB'erne med det samme - dvs. skrue ned for lydniveauet.

Derudover viser displayet en kurve som fortæller om Leq historikken i den periode målesystemet har været aktivt. Mens målingen pågår, kan man vælge at indlægge navnet på det band, der spiller i øjeblikket. Dette vil indgå i den log fil, der dannes under målingen.

Snydefrit
10EaZy kan logge de registrerede niveauer i intervaller på ned til eksempelvis et minut. Logfilerne gemmes med en checksum. Derfor vil ingen efterfølgende kunne manipulere med værdierne (uden at det afsløres). Tiden er altid den aktuelle, og der kan ikke lægges værdier ind bagud i tid. Hvis et kabel afbrydes, vil også dette medføre en registrering.

Det betyder, at hvis systemet er behørigt kalibreret og godkendt af lokale myndigheder, kan logfilerne anvendes som dokumentation for lyd /støjniveauet det pågældende sted, uanset om det handler om intern støj/arbejdsmiljø eller ekstern støj, dvs. støj udbredt til omgivelserne, f.eks. naboer.

Base eller Premium
Der er to versioner af 10EaZy, benævnt Base og Premium. Forskellen er målemikrofonenens kvalitet. Til langt de fleste formål vil Base systemet være tilstrækkeligt. Priserne ligger på henholdsvis 15.000 og 22.000 kroner. Det er beløb, der hurtigt er tjent ind, hvis man løbende skal levere dokumentation for de afviklede lydniveauer. 10Eazy forhandles i Skandinavien af Benum Nordic A/S.

Yderligere information på www.sgaudio.com, www.benum.com

Gå tilbage


10EaZy er et dansk udviklet system til dokumentation af lydniveauet under eksempelvis koncerter. Her er 10EaZy i aktion under Moonjam koncert.
Klik for større billede

10EaZy består af følgende komponenter: Mikrofon, lydkort, software og kabler. Desuden skal der bruges en PC.
Klik for større billede

To eksempler på udlæsning fra 10EaZy: De store tal viser i dette tilfælde det aktuelle lydniveau, mens den liggende søjle er "maximum average manager", der viser hvor man befinder sig niveaumæssigt for tiden i forhold til den valgte grænseværdi. Nederste tal viser Leq værdien.
Klik for større billede

> Webmaster

> Support
> Privacy
> Cookies
Apantac-dec-2020---AVM_330.jpg
Apantac-dec-2020---AVM_330.jpg