Untitled Page
Om mennesker, medier,
kreativitet og teknik i AV-branchen
Forside Artikler Web-TV Nyhedsbrev Kontakt Annoncer/Ads
Gå tilbage

Netværk for Dansk Lydteknologi
November 2011
Nu gælder det om
at stå sammen
Den danske audioindustri er inviteret af kollegerne i den Kina til et samarbejde, der ikke alene omfatter udveksling af viden, men også kan medføre ordrer i forbindelse med opførelsen af "The City of China's Audio Industri". Desuden er der mulighed for, at kineserne vil investere her i Danmark.

– Vi har kun én chance i samarbejdet med kineserne, og det er at de danske audiovirksomheder og den danske uddannelsessektor står sammen som en enhed, siger lektor Jan Larsen fra Institut for Informatik og Matematisk Modellering på DTU. Han er direktør for "Netværk for Dansk Lydteknologi", og frontfigur i det dansk-kinesiske samarbejde, der for nylig blev beseglet med et såkaldt Memorandum of Understanding.

– Det er ikke en bindende aftale, siger han, – men det er en gensidig hensigtserklæring om et samarbejde der kan give Danmark store fordele. Vi skal bare stå sammen, så kineserne nemlig nødt til at tage "hele pakken" for at få del i den danske audiosektors ekspertise. Vi skal i den forbindelse være opmærksomme på, at hele den danske befolkning ikke er større end hvad der bor i en mellemstor kinesisk by eller industriområde. Vores kontakter i den kinesiske lydindustri betragter derfor Danmark som en enhed.

– Men vi må også erkende, at der er store kulturelle forskelle mellem Kina og Danmark. Det tager derfor lang tid at etablere en gensidig tillid.

Teknologieksport

Frygten i den danske audiobranche er, at kineserne først og fremmest vil tilegne sig den danske lydekspertise, for vi har jo mange verdenskendte audiovirksomheder. Tænk bare på B&O, Oticon, Brüel & Kjær og TC Electronic. Disse virksomheder ønsker naturligvis at fastholde deres teknologiske forspring på verdensmarkedet. Det faktum at Kina er et vækstmarked kan skabe den vækst og indtjening, som muliggør forøgede investeringer i forskning og udvikling og dermed fastholdelse af forspringet.

Jan Larsen nævner i den forbindelse, at audiobranchen er inde i en voldsom udvikling netop nu. Mange af vores lydvirksomheder beskæftiger sig traditionelt med fremstilling af transducere, dvs. mikrofoner og højttalere, forstærkere og udstyr til signalbehandling. Men disse områder er under et voldsomt pres fra bl.a. Kina, og der kan derfor være fordele ved at samarbejde her i stedet for at konkurrere.

Fremtiden for den danske audioindustri ser Jan Larsen først og fremmest på det digitale område. F.eks. er der et stigende behov for teknologier der sammenkobler lyden med andre medier: Stillbilleder, video etc.

Selv arbejder han med udvikling af beregningsmodeller, der kan bruges til automatisk genrebestemme af musik ud fra de digitale filer. Det kan lede til bedre services til at afspille og opleve musik. Og i høreapparatindustien har man udviklet teknologier, der automatisk justerer lydens karakter efter de aktuelle omgivelser. Der er nemlig voldsom forskel på om den hørehæmmede står og snakker med et enkelt menneske i rolige omgivelser, eller om der er en bunke mennesker der står i støjende omgivelser og nærmest råber til hinanden.

– I netværket har vi også en arbejdsgruppe der er i gang med at udvikle hovedtelefonsystemer til forbedring af lydoplevelsen ved koncerter og tilsvarende events, siger Jan larsen. – Perspektivet er at hver enkelt publikummer kan få sit eget individuelle lydsignal, justeret ind efter smag og præferencer. Det kender man i øvrigt allerede fra musikernes in-ear medhør, for de har i flere år haft systemer der giver dem mulighed for selv at vælge hvilke af de andre instrumenter i orkestret de vil høre.

14 mio kroner
over tre år

Kontakten til den kinesiske audioindustri sker gennem Netværk for Dansk Lydteknologi, eller Danish Sound Technology Network, som det hedder i udlandet. Men hvad er netværket egentlig?

Det er et samarbejde mellem danske virksomheder og danske viden- og uddannelsesinstitutioner der arbejder med lydteknologi. Målet er at nå resultater ved at f.eks. et universitet og en virksomhed går sammen, så den teoretiske viden kommer ud og bliver brugt til udvikling af konkrete produkter. Det sker typisk ved, at studerende, der er ved at afslutte deres uddannelse, eller er i gang med en Ph.D., kommer ud og får praktisk erfaring i danske audiovirksomheder.

– I 2009 gav Forsknings- og Innovationsstyrelsen os en bevilling på 14 mio kroner over tre år til aktiviteter og til drift af netværkets sekretariat, forklarer Jan Larsen. – Den bevilling udløber til næste år, men jeg håber og tror på, at den bliver forlænget, for vi har gang i mange spændende projekter, og samarbejdsaftalen med kineserne har jo ingen mening, hvis netværket må lukke.

Målet med netværkets arbejde er at sikre Danmarks position som et førende land i verden inden for lydteknologi, herunder viden, forskning og uddannelse. Hovedmålet er at bidrage til fortsat innovation og udvikling, som sikrer vækst, indtjening og arbejdspladser i Danmark.

Gå tilbage


I september måned blev der underskrevet et "Memorandum of Understanding" mellem Netværk for Dansk Lydteknologi og tre kinesiske organisationer med tilknytning til den kinesiske lydindustri. Samarbejdet giver mulighed for erfaringsudveksling og for ordrer til den danske audioindustri.
Klik for større billede

– Vi skal naturligvis ikke forære vores nyeste teknologi til kineserne, siger Jan Larsen, direktør for Netværk for Dansk Lydteknologi. – Men vi kan godt samarbejde med dem om at udnytte potentialet i en række eksisterende teknologier, for i modsætning til mange af vores traditionelle markeder så er det kinesiske i fremgang.
Klik for større billede

Der var en flittig udveksling af visitkort da repræsentanter for den danske audiobranche besøgte Kina i slutningen af september måned.
Klik for større billede

Fakta om aftalen
med kineserne

 • I forbindelse med en dansk audiodelegations besøg i det sydlige Kina i september måned blev der underskrevet et Memorandum of Understanding mellem Netværk for Dansk Audioteknologi og tre kinesiske organisationer, herunder China Audio Industry Association.
 • Hensigtserklæringen omfatter bl.a.:
 • Bygningen af City of China's Audio Industry, samt arbejde for at styrke dens internationale betydning. Budgettet for dette projekt er på ca. 570 mio kroner.
 • Etablering af China-Denmark Acoustic industry innovation park.
 • Styrkelse af den internationale erfaringsudveksling og samarbejde med det formål at give kinesiske virksomheder lyst til at investere i Danmark.
 • Samarbejdet mellem den danske og kinesiske audiobranche er etableret med det danske innovationscenter i Shanghai som formidler af kontakten.


 • > Webmaster

  > Support
  > Privacy
  > Cookies
  Rode Video Mikrofon og VideoMic Pro+
  Rode Video Mikrofon og VideoMic Pro+