Untitled Page
Om mennesker, medier,
kreativitet og teknik i AV-branchen
Forside Artikler Web-TV Nyhedsbrev Kontakt Annoncer/Ads
Gå tilbage

TV-Ishøjs arkiv
August 2013
30 års video
reddet af frivillige
I 2011 skulle TV-Ishøj flytte til nye lokaler på rådhuset. Men hvad ville der ske med tv-stationens arkiv, der rummede videobånd med 30 års programmer og råoptagelser...

Under en frokost mellem kommunaldirektør Anders Hvid Jensen og TV-Ishøjs forrige chef, Torben Höyer-Andersen, faldt samtalen på tv-stationens båndarkiv med 30 års optagelser. TV-Ishøj stod nemlig foran en flytning til nye lokaler på rådhuset, og den gamle firlængede gård i Ishøj Landsby, hvor stationen havde haft studier siden 1994, skulle rives ned.

– Arkivet rummede videobånd med i alt 30 års produktion, fordelt på flere forskellige lokaler, forklarer Torben Höyer-Andersen, – men ingen havde tænkt på de gamle bånd, og hvis der ikke blev gjort noget, så ville de sikkert gå tabt i flytterodet. Jeg aftalte derfor med Anders Hvid Jensen, at jeg skulle udarbejde en plan for, hvordan de mange bånd og de forskellige båndtyper kunne blive digitaliseret, og optagelserne dermed kunne blive bevaret for eftertiden.

Bånd er skrøbelige

Hvad der i starten lignede en nem opgave, skulle vise sig byde på uforudsete udfordringer.

– Videobånd tåler ikke at blive arkiveret i tilfældige lokaler, siger Torben Höyer-Andersen. – De ruster og belægningen tørrer ud, samtidig med at de bliver påvirket at jordens magnetisme. Disse faktorer gør, at videomaskinerne skal renses jævnligt, fordi belægningsrester fra videobåndene sætter sig fast på videohovederne. Og i den sidste ende tåler båndene måske kun en enkelt afspilning, før de er ubrugelige.

Det var også en udfordring, at man i løbet af de 30 år havde arbejdet med en række forskellige båndformater.

– Fra starten i 1975 og til udgangen foråret 1994 blev alle råoptagelser og færdige udsendelser lagret på båndformatet U-Matic, forklarer Torben Höyer-Andersen. – Fra foråret 1994 og til 2003 er båndformatet Betacam SP. Og derefter sker der en løbende overgang til DVCAM bånd. Fra 2005 laves alle råoptagelser på DVCAM, der efterfølgende computerredigeres, hvorefter de færdige indslag afvikles fra servere.

Brugbare videomaskiner

Den første udfordring var at finde brugbare videomaskiner.

– Man lå ganske vist inde med de forskellige typer båndmaskiner, forklarer Torben Höyer-Andersen, – men tidens tand havde sat sit præg, for de havde stået ubrugte i mange år. Gummiruller, træksystemer og lejer tørrer simpelthen ud, så maskinerne ikke kan afspille båndene, og det er ikke let at skaffe reservedele, for de produceres ikke mere.

Det lykkedes dog at få gang i det nødvendige antal båndmaskiner til projektet, og her var kontakten til et godt serviceværksted en stor hjælp.

Frivilligt arbejde

Næste udfordring var at skaffe den nødvendige arbejdskraft til projektet, for TV-Ishøjs medarbejdere skulle jo producere TV-udsendelser, og de havde i øvrigt nok at gøre med flytning til de nye lokaler og etablering i en ny organisation. De måtte derfor nødvendigvis friholdes.

Heldigvis kunne man afvikle projektet i TV-Ishøjs gamle lokaler, for der var stadig et stykke tid ned nedrivningen af bygningerne.

Tilbage var så at finde frivillige, der ville bruge tid på digitaliseringen. Torben Höyer-Andersen kontaktede derfor Lokalhistorisk Forenings formand, Jens Hansen, og han lod samtidig jungletrommerne lyde i lokalsamfundet. Det resulterede i, at der hen over sommeren 2011 blev etableret et enestående samarbejde, hvor Lokalhistorisk Forening påtog sig at koordinere de frivilliges indsats. Tidligere Kommunaldirektør Ole Olsen blev den daglige tovholder, og der blev etableret en organisation omkring projektet.

– Jeg udarbejdede desuden en udstyrsplan og skrev en ansøgning til Ishøj Kommune, siger Torben Höyer-Andersen. – På den måde fik vi bevilliget penge til anskaffelse af det nødvendige IT-udstyr. Desuden blev der etableret en gruppe frivillige tekniksupportere med forstand på IT og servere.

25 aktive

Den samlede projektgruppe kom til at bestå af 20-25 personer, der blev undervist i brug af det tekniske udstyr. Samtidigt blev der lavet kalenderplaner, så udstyret kunne udnyttes effektivt.

Projektgruppen omfattede TV-Ishøjs to tidligere chefer, Peter Kay og Torben Höyer-Andersen, og det var jo en stor hjælp, fordi de kunne deltage med deres viden om produktioner, som de gennem årene havde haft ansvar for. Men det var også en hjælp, at alle bånd var markeret med dato og indholdsoplysninger, ligesom der var udarbejdet informationsskemaer for hver enkelt produktion, lige fra timelister til studieværtsoplæg.

Digitalt setup

Det digitale setup omfattede fem nye PC'er med Adobe Element 10 til grabning og redigering. Dermed kunne man arbejde samtidigt med alle de tre båndformater, U-Matic, Beta og DV.

Udsendelser og indslag blev klippet og optimeret i lyd og billede. Samtidigt blev der udfyldt formularer med information om filnavn og indhold m.m. til brug i databaseprogrammet Arkibas. Digitaliseringsprojektet blev lavet i samarbejde med lokalmuseet Kroppedal, som lagde stamoplysninger ind i en database som skal bruges ved søgning på serverne.

Det digitale setup var desuden lavet sådan, at IT supporterne kunne nå alle servere og PC'er udefra. De kunne derfor vedligeholde systemet fra hjemmebasen. Og takket være Skype og Teamviewer kunne supporterne desuden kommunikere med de frivillige, der sidder og redigerer, og evt. fjernbetjene redigeringscomputeren fra deres PC.

Kanaler på YouTube

Allerede ved projektets start blev det besluttet, at alle relevante indslag skulle gøres tilgængelige via YouTube. Men desværre er det ikke alle udsendelser der er velkomne.

– Der kan være f.eks. problemer med gymnastikopvisninger, fordi vi ikke har tilladelse til at bruge den musik, der bliver spillet, forklarer Torben Höyer-Andersen, – og i mange lande er der forbud mod optagelser med letpåklædte mennesker. Som kanalindehaver får man strafpoint, hvis reglerne overtrædes, og hvis nogen protesterer mod en udsendelse, så den bliver blokeret. Hvis det sker tre gange, kan man risikere at kanalen bliver lukket.

Torben Höyer-Andersen vogter derfor nidkært over kanalernes indhold og han henter selv, hjemmefra, de udsendelser der skal ende på YouTube. Det sker via en VPN-forbindelse til serverne, og Ishøj Kommunes IT-afdeling har etableret en sikker, og meget hurtig forbindelse til internettet. Det betyder at selv et meget stort antal udsendelser kan uploades hurtigt. Og da det sker direkte fra serverne, bliver hans private og hjemlige PC/internetforbindelse ikke belastet mens der uploades.

Gå tilbage


– Der må være mange tv-stationer og tv-selskaber, der endnu ikke har sikret deres gamle optagelser til eftertiden, siger Torben Höyer-Andersen. – Til det er der kun at sige: Kom i gang så hurtigt som muligt...
Klik for større billede

Digitaliserinsprojektet i Ishøj nærmer sig sin afslutning og alle kan ånde lettet op. Det lykkedes at redde 30 års lokal-tv-optagelser, og borgerne kan nu opleve Ishøjs nyere historie på YouTube og måske gense sig selv for 30 år siden.
Klik for større billede

Siden 2010 har TV-Ishøj haft sin egen kanal på YouTube hvor man uploader alle nyproducerede tv-indslag. Man kan se kanalen ved at besøge Ishøj Kommunes hjemmeside, www.ishoj.dk/indhols/kommunikation.
Klik for større billede

> Webmaster

> Support
> Privacy
> Cookies
Rode Video Mikrofon og VideoMic Pro+