Untitled Page
Om mennesker, medier,
kreativitet og teknik i AV-branchen
Forside Artikler Web-TV Nyhedsbrev Kontakt Annoncer/Ads
Gå tilbage

Psykiatrien
Juni 2017
Kropsbårne kameraer
øger sikkerheden
Noget tyder på, at små kropsbårne kameraer på personalet kan bidrage til øget sikkerhed for alle på psykiatriske hospitaler.

Et pilotprojekt, som er gennemført på fem psykiatriske afdelinger i England, viser at små kropsbårne kameraer på personalet både kan bidrage til øget sikkerhed og medføre bedre afklaring af situationer, der ellers kunne medføre urimelige anklager. Det skriver Sundhedspolitisktidsskrift.dk

I studiet blev der anvendt 12 kameraer, som kunne tændes, hver gang personalet vurderede, at det drejede sig om, eller der var optakt til en tilspidset eller voldelig hændelse. Hvis det blev vurderet, at optagelsen kunne medføre en forværring af situationen, skulle personalet derefter registrere og begrunde dette.

Patienterne var alle forhåndsinformeret om forsøget, og de skulle adviseres hver gang kameraet blev tændt. Der var i alt 64 patienter på afdelingerne i de tre måneder projektet varede.

Efter afprøvningen konkluderede rapportens forfattere, at både patienter og personale anså kameraerne for at have en gavnlig effekt. Blandt patienterne vurderede 68 procent, at kameraerne påvirkede personalets adfærd, mens 63 procent mente, at de påvirkede patienternes adfærd.

I forhold til året før faldt antallet af voldelige hændelser i nogle af afdelingerne, mens det steg i andre. Forfatterne forklarer, at forsøgets mål og natur ikke er egnet til at vurdere effekten på antallet af voldelige hændelser og anvendelse af tvang, fordi det ville kræve en anden form for design og længere opfølgningsperiode.

Studiet er publiceret i magasinet Mental health in family medicine.

Gå tilbage


Et engelsk pilotprojekt viser, at små kropsbårne kameraer på personalet på psykiatriske afdelinger kan bidrage til øget sikkerhed for både ansatte og patienter.
Klik for større billede

> Webmaster

> Support
> Privacy
> Cookies
Rode Video Mikrofon og VideoMic Pro+
Rode Video Mikrofon og VideoMic Pro+

sojle.php