Untitled Page
Om mennesker, medier,
kreativitet og teknik i AV-branchen
Forside Artikler Web-TV Nyhedsbrev Kontakt Annoncer/Ads
Gå tilbage

Generaldirektørens vurdering
Januar 2018
Besparelserne
vil ramme hårdt
Ikke overraskende, så ser Maria Rørbye Rønn de foreslåede besparelser på DRs budgetter som et indgreb med voldsomme konsekvenser...

– Det er magtpåliggende for mig, at der ikke træffes beslutninger med store konsekvenser for public service, uden at det sker på et oplyst grundlag, skriver Maria Rørbye Rønn i DRs nyhedsbrev. – Lige nu handler debatten om DR mest om procentsatser, og 25 procents besparelser nævnes igen og igen. Det svarer til cirka 920 millioner kroner.

Maria Rønn nævner i den forbindelse, at langt størstedelen – 3,2 milliarder kroner – af DRs midler går til programrelaterede udgifter, og at 95 procent af dette beløb går til dansk indhold, mens kun cirka fem procent går til udenlandsk indhold. Desuden nævner hun, at cirka halvdelen af DRs samlede programudgifter sendes ud i det private marked til betaling af private aktører, produktionsfaciliteter og -udstyr, støtte til danske film og rettigheder til danske musikere, kunstnere og freelancere.

Et ekspertudvalg nedsat af kulturministeren – det såkaldte finansieringsudvalg – udgav for nylig en rapport om finansieringen af dansk indholdsproduktion og konkluderede, at DR er en stabiliserende faktor under det danske indhold og i øvrigt det sted, hvor der skabes mest værdi for pengene.

Beskæringer

Som et konkret eksempel nævner Maria Rønn, at hvis det besluttes at DR slet ikke skal producere eller udkomme med indhold målrettet danskere under 40, og DR dermed pålægges at lukke DR3, P3, DR Ultra og P7 Mix, inklusive alt indhold på disse kanaler, så vil det "kun" svare til en besparelse på cirka 360 millioner kroner. Det er væsentligt mindre end de 12,5 procent, som den mere moderate del af politikerne foreslår.

– Men selv efter at have gjort dette, ville man – udover DR3, P3, DR Ultra og P7 Mix – skulle lukke eksempelvis P4, DR K og DR Ramasjang, inklusive alt indhold på disse kanaler, for at nå en besparelse på 25 procent.

– Det er ikke udtryk for en konkret plan, og det er bestemt ikke noget, jeg på nogen måde ønsker. Det er alene et eksempel for at illustrere omfanget. Der kan med afsæt i analyserne opstilles talrige andre besparelseskombinationer, der alle vil få meget vidtrækkende konsekvenser for danske mediebrugere.

Maria Rønn nævner også, at cirka 1 milliard kroner af DRs budget er låst i udgifter, der ikke bare kan trylles væk – for eksempel til DR Byen, store teknologiske anlæg, længerevarende kontrakter m.v.

Gå tilbage


Jeg er helt bevidst om risikoen for, at jeg kan blive beskyldt for at føre skræmmekampagne, når jeg oplister eksempler på, hvor omfattende besparelserne vil påvirke DRs tilbud. Det må jeg tage med, siger DRs generaldirektør Maria Rørbye Rønn (foto: NA)
Klik for større billede

> Webmaster

> Support
> Privacy
> Cookies
Rode Video Mikrofon og VideoMic Pro+
Rode Video Mikrofon og VideoMic Pro+

sojle.php