Untitled Page
Om mennesker, medier,
kreativitet og teknik i AV-branchen
Forside Artikler Web-TV Nyhedsbrev Kontakt Annoncer/Ads
Gå tilbage

Dronevideo
Januar 2018
Du skal til flyveeksamen
Dronerne giver fantastiske billedmuligheder fra luften. Men for at kunne kalde sig dronevideofotograf og dronepilot kræves der både uddannelse og eksamen.


Henrik Malmgreen

Siden WeFly blev godkendt af Trafik & Byggestyrelsen i september 2016, har man uddannet mere end 350 dronepiloter i kategorierne 1A (droner op til 1,5 kg.), 1B (droner op til 7 kg.) og 2 (droner op til 25 kg.). Desuden tilbyder man forskellige specialuddannelser – f.eks. til brug ved inspektion af offshore installationer. Og man arbejder desuden på at blive godkendt til uddannelse af piloter, der skal flyve med fastvingede droner. 1A certifikatet afvikles som rent teorikursus. Ønsker man certifikat til kategori 1B, skal der aflægges en flyveprøve. Det kan ske op til 3 måneder efter bestået teori, uden at man skal gennem kurset én gang til.

WeFly beskæftiger i dag fire ansatte, hvoraf den ene er tidligere pilot i SAS og udelukkende beskæftiger sig med undervisning. Derudover har WeFly en række erhvervskunder for hvem man udfører såvel inspektions- og dokumentationsopgaver som egentlige film- og fotoopgaver.

Dronepilot

For at kunne kalde sig for dronepilot skal man bestå en eksamen, hvor man dokumenterer viden inden for disse områder:

 • Operationsprocedurer
 • Flyvesikkerhed
 • Regler for flyvning
 • Dronekategori og forberedelse
 • Gennemførelse af flyvning samt post flyvning
 • Grundlæggende meteorologi
 • Grundlæggende kortlære
 • Grundlæggende luftfartøjslære
 • Dronekomponenter
 • Kommunikation
 • Privatlivets fred
 • Love og Regler m.v.
 • Luftrummet
 • Luftmandskab og Sikkerhed
 • Human Factors
 • Eksamen består af 30 spørgsmål, hvoraf mindst 24 skal besvares korrekt. Fejler man i første forsøg, får man muligheden for at svare på 30 nye spørgsmål umiddelbart efter. Fejler man også i andet forsøg, skal der nok læses op på stoffet, og så får man et tredje forsøg på et senere tidspunkt. Glipper det ligeledes, er man nødt til at tage teorikurset igen.

  Et dronecertifikat koster typisk lige under eller lige over 10.000 kr. alt efter kategori.

  Tæt på bymæssig bebyggelse

  Dronecertifikatet er et krav, hvis man flyver i erhvervsmæssigt øjemed. Til gengæld må man flyve nær bymæssig bebyggelse, samt tættere på offentlige flyvepladser og tættere på større offentlige veje.

  Flyvninger i bymæssig bebyggelse skal adviseres til politiet via en online formular senest 24 før, og dronepiloten skal senest 24 timer efter flyvningen sørge for at registrere oplysninger om flyvningen i en logbog. Dronecertifikatet gælder kun mellem solopgang og solnedgang, så man skal gennem en supplerende uddannelse for at kunne flyve i mørke. Det samme gælder andre typer af specialflyvning, og da Trafikstyrelsen løbende opdaterer regelsættet, er det pilotens eget ansvar at holde sig opdateret. Seneste opdatering skete ved årsskiftet, hvor man blandt andet lempede reglerne for overflyvning af andre mennesker samt visse typer af veje.

  Den nemme eksamen

  Hvis man udelukkende flyver privat med sin drone, så behøver man ikke et dronecertifikat, men kan nøjes med et såkaldt dronetegn. Det får man ved at gå ind på Trafik & Byggestyrelsens hjemmeside og tage en selvtest.

  Dronetegnet har dog den begrænsning, at dronen ikke må komme tættere end 150 meter på bymæssig bebyggelse. Grundlæggende er det altså vigtigt at skelne mellem dronetegn og dronecertifikat.

  Hvad er bymæssig bebyggelse?

  Trafikstyrelsen definerer bymæssig bebyggelse således:

  Et område som hovedsagelig anvendes til beboelse, industri, eller fritidsaktiviteter. Herunder områder, som på ICAO Aeronautical Chart 1:500.000 er indikeret som Built up Areas med mere end 200 indbyggere, samt sommerhusområder, beboede campingpladser, bebyggede industri- og havneområder. Herudover betragtes parker, strande eller andre rekreative områder, der ligger indenfor, integreret med eller i umiddelbar tilknytning til et tæt bebygget område, også som tæt bebygget område. Der skelnes ikke mellem tættere bebygget område og bymæssig bebyggelse.

  Krav til registrering

  Uanset om man flyver med dronetegn eller dronecertifikat skal dronen være registreret hos Trafikstyrelsen, medmindre flyvning foregår fra en godkendt modelflyveplads. Ejeren tildeles et registreringsnummer, der skal sidde på dronen. Registrering af droner, der bruges i bymæssig bebyggelse, altså erhvervsmæssigt, kan kun ske, hvis ejeren er registreret i CVR-registret. Dronen skal desuden være mærket med ejerens navn og telefonnummer, ligesom der skal være tegnet en forsikring, som dog kun dækker, hvis piloten har gyldigt dronetegn eller dronecertifikat.

  Se Henrik Malmgreens droneoptagelser på vimeo.com.


  Gå tilbage


  Størrelsesforskellen på en DJI Phantom 4 (nederst) og en DJI Matrice 600 er ganske tydelig. Droner fås i mange størrelser og til mange formål (foto Henrik Malmgreen).
  Klik for større billede

  Siden september 2016 har Kasper Due Bække og WeFly uddannet mere end 350 dronepiloter. På blot få år har næsten 3.000 på landsplan bestået dronekurset på et af de seks godkendte uddannelsessteder (foto Henrik Malmgreen).
  Klik for større billede

  Læs også
  - Sådan flyver du
  lovligt med din drone

  - Bedre video med
  interaktiv solbrille

  > Webmaster

  > Support
  > Privacy
  > Cookies
  Rode Video Mikrofon og VideoMic Pro+
  Rode Video Mikrofon og VideoMic Pro+