Untitled Page
Om mennesker, medier,
kreativitet og teknik i AV-branchen
Forside Artikler Web-TV Nyhedsbrev Kontakt Annoncer/Ads
Gå tilbage

Styr på økonomien
Lørdag den 28. april 2012
DR har sorte regnskabstal
DR har fået styr på økonomien og kom ud af 2011 med et mindre overskud på 19,8 millioner kroner. DR kan således for andet år i træk præsentere et årsregnskab med sorte tal på bundlinjen.

– Efter underskud i perioden 2006-2009 er det lykkedes at skabe balance i økonomien og gennemføre de nødvendige tilpasninger, siger DRs bestyrelsesformand Michael Christiansen. – Samtidig viser public service-redegørelsen en stor opbakning til DRs virke og en øget tilfredshed med programudbuddet i det forgangne år.

74 procent af de adspurgte i en undersøgelse af DRs virke erklærer sig således "tilfredse" eller "meget tilfredse" med DRs medieindhold, mod 70 procent i 2010. Public service-redegørelsen afslører dog også, at danskernes vurdering af vigtigheden af DRs indhold typisk vurderes til at være højere for samfundet som helhed end for den enkelte selv.

DRs generaldirektør Maria Rørbye Rønn siger i den forbindelse: – Kvaliteten og relevansen af DRs programmer er helt afgørende for vores evne til at understøtte det danske demokrati. Vi skal i den forbindelse have betydning for den enkelte seer og lytter, men samtidig skal vi være i stand til at skabe en bred folkelig debat og sætte vigtige samfundsforhold på dagsorden. DR skal så at sige både være noget for samfundet og for den enkelte.

Første år med ny strategi

2011 var det første år med den nye strategi "Et skarpere DR", som fastslår, at DR skal levere væsentligt og relevant medieindhold af høj kvalitet og med stor gennemslagskraft. Det gælder, uanset om indholdet er rettet til brede eller smalle målgrupper, og uanset om der er tale om for eksempel nyheder, underholdning eller dansk tv-dramatik.

I 2011 har dette fokus blandt andet betydet en generel opprioritering af nyheder fra hele Danmark, en markant og omfattende dækning af folketingsvalget, en ny ungesatsning med "DR Mama", samt nye initiativer og programmer der har haft til formål at bringe kulturen ud til flere – eksempelvis "Vores Kunst" og det klassiske underholdningsprogram "Maestro".

Høje forventninger

Stort set alle danskere benytter i dag DRs medietilbud. Mere præcist zapper, tuner eller klikker 98 procent af danskerne sig ugentligt ind på DRs kanaler og netsider.

– Befolkningen har høje forventninger til kvaliteten af det, vi leverer. På den baggrund er det glædeligt, at hele 98 procent af danskerne hver uge vælger DR til ved at bruge os enten på tv, radio, net eller mobil, siger generaldirektør Maria Rørbye Rønn.

Både DRs årsrapport og public service-redegørelsen kan hentes på www.dr.dk/publikationer.


Gå tilbage

> Webmaster

> Support
> Privacy
> Cookies
Rode Video Mikrofon og VideoMic Pro+
Rode Video Mikrofon og VideoMic Pro+

sojle.php