Untitled Page
Om mennesker, medier,
kreativitet og teknik i AV-branchen
Forside Artikler Web-TV Nyhedsbrev Kontakt Annoncer/Ads
Gå tilbage

Online-demokrati
Lørdag den 14. marts 2020
Hver syvende dansker
stemte digitalt
Flere og flere danskere bruger internettet til demokratiske handlinger. For seks år siden svarede 11% af befolkningen mellem 16-74 år at de havde deltaget i online-demokrati, og dette tal er nu vokset til 15% i 2019.

Online-demokrati kan dække over en lang række demokratiske aktiviteter, som finder sted på nettet, såsom afstemninger, online-høringer, byplanlægning og underskriftsindsamlinger. Og det er en bred skare af danskere, som fortæller at de har deltaget i online-demokrati i 2019.

– Unge og voksne i aldersgruppen fra 16-44 år er stærkt repræsenteret i statistikken med gennemsnitlige deltagelsesandele på mellem 17 og 21%, og det er en smule usædvanligt, siger chefkonsulent i Danmarks Statistik, Agnes Tassy.

– I rigtig mange af vores statistikker om det digitale, f.eks. danskernes brug af internet og sociale medier, ligger de unge nemlig klart i front. Men i denne undersøgelse er deltagelsen mere jævnt fordelt ud over mange aldersgrupper.

– Dette fortæller os, at digitalt engagement i demokratiet og samfundet appellerer rimelig bredt. Dog har deltagelsen – som med alt andet digitalt – stadig en aldersmæssig slagside, for når folk har rundet de 50 år, så falder den gennemsnitlige deltagelse.

Uddannelse og etnicitet

– Uddannelsesniveau synes også at have en indflydelse på, i hvor høj grad folk deltager i online-demokratiske handlinger. Deltagelsen stiger nemlig med uddannelsesniveauet og er højest blandt danskere med lange videregående uddannelser eller ph.d. Her svarer 22%, at de har deltaget i online-demokrati.

Lavest deltagelsesandel findes blandt danskere med grundskolen som højest fuldførte uddannelse. Her har nemlig kun 12% deltaget i online-demokratiske afstemninger. Men denne gruppe har også lavere deltagelse ved traditionelle afstemninger til f.eks. folketingsvalg.

– Til gengæld ser indvandrere og efterkommere ud til at være godt med i online-demokratiet med deltagertal på hhv. 15 og 18%. I disse grupper er der ellers relativt lave deltagerandele ved folketingsvalg.

Danmark ligger højt i Europa

Ser man Danmark i et europæisk perspektiv, så indtager vi en delt femteplads sammen med Finland på listen over lande, hvor flest borgere har deltaget i online-demokrati, nemlig 15% i 2019.

Næst efter Danmark kommer Storbritannien, Sverige og Norge med 12-13%. I toppen af listen ligger Estland og Island, hvor hele 26% af befolkningen i årets løb har deltaget i demokratiske handlinger online.


Gå tilbage

Aldersfordelt andel som har deltaget i demokratiske handlinger online i 2019. Kilde: Danmarks Statistik, særkørsel på baggrund af spørgeskemaundersøgelsen IT-anvendelse i befolkningen 2019 Klik for større billede

Relativt mange med lange videregående uddannelser deltog i online-demokrati i 2019. Klik for større billede

Europæiske landes andel af borgere, som har deltaget i demokratiske handlinger online i 2017. Kilde: Danmarks Statistik og Eurostat 2019. Klik for større billede

> Webmaster

> Support
> Privacy
> Cookies
Rode Video Mikrofon og VideoMic Pro+